WET OP PRIVACY

Privacywetgeving, wat houdt het in?
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Deze nieuwe privacywet zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens beter worden beschermd. De AVG geldt ook voor buurtverenigingen.


Hieronder vind u de Privacy Verklaring van De Molenbuurt. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegeven: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Privacy verklaring buurtvereniging De Molenbuurt

Kennisgeving
Als u interactie heeft met of lid bent van buurtvereniging “ De Molenbuurt” (hierna De Molenbuurt), kunnen bepaalde persoonlijke gegevens van u worden verwerkt zoals vermeld in artikel 4 (1) van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("AVG").


Uw rechten
In overeenstemming met de wetgeving heeft u het recht om persoonsgegevens in te zien, over te dragen, het recht op vergetelheid, het recht op inzage, het recht op rectificatie en aanvulling, het recht op beperking van de verwerking, het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering en het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Waar we gegevens verwerken op basis van uw toestemming (bijvoorbeeld email van activiteiten), heeft u het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met onze Secretaris via secretariaat@molenbuurtzeelst.nl


Categorieën van verwerkte persoonsgegevens
De Molenbuurt de volgende persoonlijke gegevens van u en uw gezin/huisgenoten verzamelen: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, adresgegevens, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum, foto’s wanneer u deelneemt aan buurt activiteiten en andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens
De Molenbuurt verwerkt uw persoonlijke gegevens (ook van minderjarigen) voor:

  • Registratie en bijhouden van uw lidmaatschap
  • Organisatie van en deelname aan activiteiten, gebeurtenissen en evenementen
  • Communicatie rondom deze activiteiten, gebeurtenissen en evenementen, zowel
  • schriftelijk als eventueel via sociale netwerken of andere communicatiekanalen;
  • Buurtbezoeken en correspondentie namens Lief en Leed;
  • Omgaan met uw vragen en verzoeken.


Plaatsen foto’s/ video’s op site
De Molenbuurt kan foto’s en video’s van activiteiten op de website plaatsen. Door uw opgave als lid geeft u toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal. Voor personen jonger dan 16 jaar moet er door de ouder(s)/ verzorger(s) toestemming worden verleend.
De toestemmingen kunnen altijd gewijzigd worden. U kunt dit per e-mail aangeven bij de secretaris.
Er wordt door De Molenbuurt alleen foto’s/ video’s geplaatst van activiteiten/ evenementen die door de vereniging worden georganiseerd.


De categorieën van ontvangers van de verzamelde persoonlijke gegevens
Uw gegevens zijn niet bij een externe partij in beheer en uw gegevens, dan wel de ledenlijst, worden niet verstrekt aan derden indien dit niet noodzakelijk is.
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden, indien noodzakelijk, gedeeld met:
Het bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester, overige bestuursleden);
Aan overige leden bij het organiseren van evenementen en communicatie rondom deze evenementen.


Bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens
De Molenbuurt slaat uw persoonlijke gegevens op in overeenstemming met de bewaartermijnen van toepasselijke wetten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ieder geval verbindt De Molenbuurt zich ertoe uw persoonlijke gegevens op te slaan voor een periode die niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.