LID WORDEN?

Inschrijven als lid
Inschrijven gaat heel gemakkelijk. Klik rechts op het formulier en vul alle velden in. U krijgt na verzenden zo spoedig mogelijk antwoord van ons.

Contributie
Op dit moment is de contributie vastgesteld op €26,-- per huishouden.

Waarom contributie?
Wij proberen als vereniging diverse leuke activiteiten voor alle leden, jong en oud, te organiseren. De kosten voor deze activiteiten en de ledenvergadering worden voor een deel bekostigd uit deze contributie.

Waarom soms eigen bijdrage?
We hebben geprobeerd de contributie zo laag mogelijk te houden zodat de drempel om lid te worden ook zo laag mogelijk is. Aangezien niet iedereen altijd tijd en interesse heeft om deel te nemen aan activiteiten, is het niet fair om iedereen aan alle activiteiten te laten meebetalen. Bij kostbare activiteiten betalen alleen die leden iets extra's die ook daadwerkelijk deelnemen aan de activiteit. Dit vinden wij als vereniging wel zo eerlijk.

Uw gegevens worden in onze administratie opgenomen en niet verspreid aan derden. Onze privacy verklaring is van toepassing.

Aanmelden als lid van De Molenbuurt