BUURTPREVENTIE

Buurtpreventie is een burgerinitiatief met als doel het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt waarmee de sociale veiligheid wordt verhoogd. Wij houden De Molenbuurt graag veilig. Daarom hebben we sinds 2017 een WABP groep binnen de Molenbuurt.

Een WABP groep is een groep in de chat App WhatsApp, waar buurtbewoners elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Bij escalatie van deze situatie zal men de politie inschakelen; 1-1-2 bij spoed; 0900-8844 bij minder urgente situaties. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid in de buurt.

De coördinator van de WABP Molenbuurt staat via een aparte app in contact met de coördinatoren van de omliggende straten.
Op het moment dat er iets gebeurd in de wijk stellen zij elkaar daarvan op de hoogte en wordt dit (indien nodig) ook met de buurtbewoners gedeeld

Wilt u meer informatie over de buurtpreventie of wilt u zich aanmelden als lid? Neem dan contact op met Monica vd Marel via het emailadres bpmolenbuurt@outlook.com