CONTACT

U kunt ons zowel persoonlijk via een van de bestuursleden, als per e-mail bereiken

Secretariaat/Penningmeester

Voor aanmelding als lid, privacy wetgeving, doorgeven van wijzigingen, vragen over contributie etc. kan via het onderstaande email adres


Email adres
Alle vragen, ook voor het bestuur, kunt u stellen via; info@molenbuurtzeelst.nl

HET BESTUUR

Het bestuur bestaat uit

Voorzitter: Vaccant
Penningmeester: Jos
Secretaris: Joyce
Bestuursleden/evenementen: Gerard, Riky


ADRES EN OVERIGE GEGEVENS

Buurtvereniging De Molenbuurt

Kamer van Koophandel 40237768